Изберете страница

с. Бяла Рада

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 –  спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 12:00 часа.

гр. Дунавци

Отстраняване на два броя аварии на улични водопроводи Ф 80 – спиране на водоподаването за кв.„Гурково“ от 10:00 до 13:00 часа.

гр. Грамада

Авария в централното  ел. захранване в района на ПС „Бояново“ – нарушено водоподаване за гр. Грамада до отстаняване на аварията от екипите на „ЧЕЗ Разпределение България „ АД.