Изберете страница

гр. Видин

Отстраняване на авария на уличен водопровод – спиране на водоподаването за  кв. „ Нов път“  до 14:00 часа.

гр. Видин

 Отстраняване авария   на сградно водопроводно отклонение /СВО/ по ул.„Търновска“ –  спиране на водоподаването  за ул. „Търновска“,  ул. „Марин Дринов“ и ул. „ Райко Жинзифов   до 14 часа.

с. Ново село

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 110 – спиране на водоподаването за  селото до 13:00 часа.