Изберете страница

гр. Видин

Подмяна на водомер  по ул. „Любен Каравелов“ – спиране на водоподаването в участъка между ул.“Христо Ботев“ , ул. „Райко Жинзифов“ и ул. „Любен Каравелов“ от 13:00 до 15:00 часа.

с. Бяла Рада

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 100 – спиране на водоподаването за висока зона на селото от 10:00 до 13:00 часа.

с. Генерал Мариново

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 13:00 часа.