Изберете страница

гр. Дунавци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за кв. „Видбол“ на града от 9:00 до 12:00 часа.

с. Синаговци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 100 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 16:00 часа.