Изберете страница

гр. Видин

Отстраняване на авария на уличен водопровод до бензиностанция ТИП – нарушено водоподаване за Западна промишлена зона на града до 12:00 часа.

гр. Видин

 Отстраняване авария на уличен водопровод в района на Безмитна зона – спиране на водоподаването за СПЗ на града до 14:00  часа.

с. Градец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – частично спиране на водоподаването за втора главна улица  на селото до 12:00 часа.

с. Медовница

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.

с. Плешивец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за селото до 15:00 часа.

гр. Дунавци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за кв. „Гурково“ на града до 14:00 часа.