Изберете страница

гр. Видин

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за Западна промишлена зона на  града до 14:00 часа.

с. Търняне

Отстраняване аварии на два броя улични водопровода Ф 80 – спиране на водоподаването за селото от 9:00 до 16:00 часа.

с. Милчина лъка

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 12:00 часа.

с. Ружинци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 60 – спиране на водоподаването за селото до 12:00 часа.

с. Орешец

Отстраняване на авария на СВО – частично спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.

с. Шипот

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за селото до 12:00 часа

с. Раковица

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за селото до 13:00 часа.

с. Тополовец

Подмяна на спирателен кран /СК/ – спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.

с. Макреш

Подмяна на спирателен кран /СК/ – частично спиране водоподаването за селото до 15:00 часа.

с. Косово

Отстраняване аварии на два броя улични водопровода Ф 150 и Ф 60 – спиране на водоподаването за селото до 16:00 часа.