Изберете страница

с. Иново

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 12:00 часа.

с. Ружинци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за селото до 12:00 часа.

с. Косово

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за селото до 13:00 часа.

с. Плешивец

Отстраняване на авария на главен водопровод Ф 150 – частично спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.

гр. Димово

Отстраняване на авария на спирателен кран / СК / – спиране на водоподаването за висока зона на града до 13:00 часа.

гр. Дунавци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за кв. „Видбол“ на града от 13:00  до 16:00 часа.