Изберете страница

гр. Белоградчик

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 90 – спиране на водоподаването за Ниска зона на града до 12:00 часа.

с. Стакевци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.

с. Воднянци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 60 – спиране на водоподаването за селото до 15:00 часа.

гр. Дунавци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – частично спиране на водоподаването за града до 13:00 часа.

с. Търняне

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за селото до 17:00 часа.