Изберете страница

гр. Видин

Отстраняване на авария на уличен водопровод – спиране на водоподаването за ул. „Стамболийски“, ул. „Средна гора“  и част от ж.к. „ Васил Левски“ до 13:00 часа.

гр. Видин

Подмяна на спирателен кран  /СК/ в кв. „Акджамия“ – спиране на водоподаването за кв. „Акджамия“, кв. „Кумбаир“ и частично за ж.к.„Бонония“ и ул. „ Цар Симеон Велики“ на града до 13:00 часа.

с. Буковец

Отстраняване на аварии на улични водопроводи Ф 60 и ф100 – спиране на водоподаването за ниска зона на селото  от 10:00 до 15:00 часа.

с. Горни Лом

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 00 – спиране на водоподаването за селото до 12:00 часа.