Изберете страница

гр. Видин

Отстраняване на авария на уличен водопровод в района на жил. бл. 108/4 в ж.к. „Васил Левски“ – спиране на водоподаването за ж.к. „ Васил Левски“ до 14:00 часа.

гр. Видин

Отстраняване на авария на уличен водопровод по ул. „Княз Дондуков“ – спиране на водоподаването по ул. „Княз Дондуков“ в участъка от Мелницата до ул. „Васил Левски“ до 15:00 часа.

с. Кутово

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 12:00 часа.

с. Дружба

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 12:00 часа.

гр.Кула

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 125 – частично спиране на водоподаването за висока зона на града до 13:00 часа.

с. Цар Петрово

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 100 – спиране на водоподаването за селото до 15:00 часа.

с. Репляна

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 150 – спиране на водоподаването за селото до 12:00 часа.

с. Извоз

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 100 – спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.

с. Чифлик

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 100 – спиране на водоподаването за селото до 15:00 часа.

с. Карбинци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 60 – спиране на водоподаването за селото до 12:00 часа.

с. Воднянци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 125 – спиране на водоподаването за селото до 15:00 часа.