Изберете страница

гр.Кула

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за ниска зона на града до 14:00 часа.

с. Буковец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 60 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 13:00 часа.

с. Периловец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за селото до 15:00 часа.