Изберете страница
Г Р А Ф И К
за есенната дезинфекция на водоснабдителните групи на “В и К” ЕООД – Видин за 2020 г.
за пролетната дезинфекция на водоснабдителните
групи на “В и К” ЕООД – Видин за 2020
                    
I.РАЙОН ВИДИН
1. Група СЛАНОТРЪН – ВИДИН   
ПС Сланотрън- КР-1,2,3,417,18.10.2020
ПС Видин – Кос ШК – 1,2,3,4,5 и ВК Видин-Кос17,18.10.2020
1. ХИДРОФОРИ – ВИДИН17,18.10.2020
2. Група БУКОВЕЦ          
ПС Буковец и НР Буковец6.10.2020
3. Група БЯЛА РАДА-ПЕШАКОВО-Г.МАРИНОВО-ДРУЖБА 
ПС Вила пчела и НР Бела Рада13.10.2020
НР Бела рада ВЗ и НЗ13.10.2020
НР Пешаково и НР Дружба14.10.2020
5. Група ГРАДЕЦ – ДИНКОВИЦА
НР Градец Динковица17.10.2020
6. Група МАЙОР УЗУНОВО                                                                     
ПС Майор Узуново и НР Майор Узуново18.10.2020
7. Група ГЪМЗОВО – ВИНАРОВО
НР Плакудер17.10.2020
II.РАЙОН БРЕГОВО
1. Група ЯСЕН – ФЛОРЕНТИН
ПС Ясен и НР Флорентин6.10.2020
1. гр. БРЕГОВО
ПС Брегово1, ПС Брегово 3 и ВК Брегово7.10.2020
2. Група НОВО СЕЛО
ПС Ново село и НР Ново село8.10.2020
3. Група КОСОВО – РАКИТНИЦА-ДEЛЕЙНА
ПС Косово 1 и ПС Косово 213,14.10.2020
НР Ракитница14.10.2020
ИР и НР Делейна14.10.2020
5. Група ГЪМЗОВО-ВИНАРОВО
ИР Гъмзово и НР Гъмзово17,18.10.2020
НР Винарово и НР Неговановци17,18.10.2020
НР Калина и НР Тияновци18.10.2020
6. Група ВРЪВ- КУДЕЛИН-БАЛЕЙ
ПС Връв и НР Куделин21.10.2020
III.РАЙОН ДУНАВЦИ
1. Група ДУНАВЦИ – ТЪРНЯНЕ
ПС Дунавци и НР Дунавци6.10.2020
1. Група ИВАНОВЦИ
ПС Ивановци и НР Ивановци7.10.2020
2. Група ВОДНА – БОЖУРИЦА
ПС Водна 1 и НР Божурица8.10.2020
3. Група ГРАМАДА 
ПС Срацимир и НР Грамада -Тошевци13.10.2020
ПС Водна 213.10.2020
ПС Бояново и НР Грамада14.10.2020
5. Група ТОШЕВЦИ
ПС Тошевци и НР Тошевци7.10.2020
6. Група ДОБРИ ДОЛ -АРЧАР-СЕПТЕМВРИЙЦИ
НР Арчар21.10.2020
НР Септемврийци22.10.2020
7. Група СИНАГОВЦИ
ПС Синаговци и НР Синаговци13.10.2020
8. Група  МИЛЧИНА ЛЪКА
ПС Милчина лъка и НР Милчина лъка20.10.2020
8. Група ЯРЛОВИЦА 
НР Ярловица15.10.2020
10. Група БРАНКОВЦИ
ПС Бранковци и НР Бранковци22.10.2020
10. Група ВЪРТОП – ГАЙТАНЦИ
ПС Въртоп и НР Въртоп14.10.2020
10. Група СРАЦИМИР 
НР Срацимир27.10.2020
10. Група ДЪРЖАНИЦА
ПС Държаница и НР Държаница7.10.2020
12. Група БОТЕВО- СИМЕОНОВО
ПС Ботево и НР Ботево-Симеоново28.10.2020
15. Група МЕДЕШЕВЦИ
ПС Медешевци и НР Медешевци8.10.2020
15. Група ЖЕГЛИЦА 
ПС Жеглица и НР Жеглица29.10.2020
IV.РАЙОН КУЛА
1. Група  КУЛА
ПС Войница 2 и НР Войница13.10.2020
НР Чичил, НР Цар Петрово и НР Тополовец13,14.10.2020
ПС Кула 4, ВК Кула 13,14.10.2020
ВК Бойница и НР Старопатица14.10.2020
1.Група РАБРОВО – КАНИЦ
ПС Раброво и ВК Раброво7.10.2020
2. Група ПОЛЕТКОВЦИ
НР Полетковци6.10.2020
3. Група КОСТА ПЕРЧЕВО
ПС Мехмеда и НР Коста Перчево8.10.2020
5. Група ДОЛНИ БОШНЯК
ПС Долни Бошняк и НР Долни Бошняк15.10.2020
6. Група КАЛЕНИК
ПС Каленик и НР Каленик20.10.2020
7. Група КИРЯЕВО
ПС Киряево и НР Киряево22.10.2020
8.Група ШИШЕНЦИ
ПС Шишенци и ВК Шишенци27.10.2020
8. Група ПЕРИЛОВЕЦ
ПС Периловец и НР Периловец28.10.2020
10. Група БОРИЛОВЕЦ
ПС Бориловец и НР Бориловец29.10.2020
V.РАЙОН ДИМОВО
1. Група БЕЛА – ИЗВОР – М.ДРЕНОВЕЦ
ПС Бела, НР Дълго поле и НР Костичовци20,21.10.2020
НР Извор, НР Лагошевци и ВК Владиченци20,21.10.2020
1. Група БЕЛА-КЛАДОРУБ 
ИР Бела и НР Кладоруб20.10.2020
2. Група БЕЛА – ГРАНИТОВО
ПС Гранитово, НР Гранитово21.10.2020
3. Група БЕЛА- ДИМОВО-МАКРЕШ
ПС Димово 1, НР Димово и НР Острокапци21,22.10.2020
ПС Макреш, НР Макреш и НР Вълчек21,22.10.2020
5. Група РАБИША – РАЯНОВЦИ -ТОЛОВИЦА 
ПС Рабиша, НР Рабиша ИР Магура 6.10.2020
НР Толовица и НР Раяновци7.10.2020
6. Група РАКОВИЦА – ПОДГОРЕ
РВ раковица, НР Раковица и НР Подгоре27,28.10.2020
ПС Раковица и НР Раковица228.10.2020
7. Група ШИШМАНОВО 
ПС Шишманово и НР Шишманово14.10.2020
 VI.РАЙОН БЕЛОГРАДЧИК
1. Група ЧУПРЕНЕ – БЕЛОГРАДЧИК
РВ Чупрене, РВ Репляна, НРЧупрене, НР Върбово13,14.10.2020
НР Белоградчик, НР Пролазница и НР Чифлик13,14.10.2020
1. Група ЧУПРЕНЕ – ДОЛНИ ЛОМ
НР Репляна, НР Долни Лом и НР Средогрив14,15.10.2020
2. Група СТАКЕВЦИ-БЕЛОГРАДЧИК-ВЕЩИЦА
РВ Стакевци, НР Крачимир, НР Дъбравка и НР Граничак14,15.10.2020
НР Струин дол, НР Вещица, ПС Вещица и НР Ошане14,15.10.2020
3. Група ПРАУЖДА
НР Праужда6.10.2020
5. Група САЛАШ
НР Салаш7.10.2020
6. Група ВЪРБА
ПС Върба и НР Върба27.10.2020
7. Група СТАКЕВЦИ 
НР Стакевци22.10.2020
8. Група ГОРНИ ЛОМ
РВ Горни лом и НР Горни лом20.10.2020
VII.РАЙОН РУЖИНЦИ
1. Група ТЪРГОВИЩЕ – ГАРА ОРЕШЕЦ -РУЖИНЦИ
ПС Търговище, НР Търговище, НР Протопопинци НР Боровица13,14.10.2020
НР Фалковец, НР Върбовчец, НР Гара Орешец1и2, НР Ружинци13,14.10.2020
НР Гара Орешец 315.10.2020
1. Група РУЖИНЦИ – ПЛЕШИВЕЦ
ПС Ружинци и НР Плешивец7.10.2020
2. Група ДРАЖИНЦИ – БЕЛО ПОЛЕ 
ПС Дражинци и НР Дражинци20.10.2020
3. Група ЧУПРЕНЕ – ДОЛНИ ЛОМ
НР Гюргич15.10.2020
5. Група БЕЛОТИНЦИ-ЧЕРНО ПОЛЕ
НР Черно поле22.10.2020
6. Група ДРЕНОВЕЦ-ТОПОЛОВЕЦ  
ПС Дреновец и НР Дреновец28.10.2020
     ЗАБЕЛЕЖКА:
“В и К” ЕООД – Видин предупреждава, че водата в периода на профилактика за конкретното населено място няма да е годна за питейни нужди.