Изберете страница

гр. Видин

 Отстраняване на авария на уличен водопровод  по ул. „Княз Дондуков“ – спиране на водоподаването по ул. „Княз Дондуков“ от ул. “Васил Левски“ до Мелницата, ул.“Железничарска“ , ул. „Солун“ и ул.“ Митрополит Кирил“ до 13:00 часа.

гр. Видин

 Отстраняване на авария на уличен водопровод по ул. „Преславска“ – спиране на водоподаването в кв. „Акджамия“ до 14:00 часа.

с. Буковец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 60 – спиране на водоподаването ниска зона на селото от 10:00 до 13:00 часа.

с. Бела

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 125 – спиране на водоподаването за селото до 12:00 часа.

с. Раковица

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 60 – спиране на водоподаването за селото до 13:00 часа.