Изберете страница

гр. Дунавци

Отстраняване на два броя аварии на улични водопроводи Ф 80 и Ф 100 – спиране на водоподаването за кв. „Видбол“ на града от 9:30 до 14:00 часа.

с. Търговище

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за селото до 13:00 часа.