Изберете страница

с. Кошава

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 100 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 12:00 часа.

гр. Дунавци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за кв. „Гурково“ на града от 9:00 до 13:00 часа.

гр. Кула

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за висока зона на града до 13:00 часа.

с. Бранковци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.

с. Черно поле

Отстраняване аварии на улични водопроводи Ф 60 и Ф 150 – спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.

с. Макреш

Отстраняване на аварии на главен водопровод  Ф 250 – спиране на водоподаването за селото до 15:00 часа.

с. Шишманово

Подмяна на спирателен кран / СК / – частично спиране на водоподаването за селото до 12:00 часа.