Изберете страница

гр. Дунавци

 Изграждане на сградно водопроводно отклонение /СВО/ – спиране на водоподаването за  кв. „Гурково“ на града от 9:00 до 13:00 часа.

гр. Дунавци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 по ул. „Зоя Космодамянская“ – спиране на водоподаването за  улицата на града от 9:00 до 12:00 часа.

с. Бела Рада

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за висока зона на селото от 10:00  до 13:00 часа.