Изберете страница

гр. Кула

Поради подмяна на част от главен водопровод ф377 за гр. Кула, ще бъде нарушено водоподаването за гр.Кула и селата Бойница, Старопатица, Цар Петрово, Тополовец, Чичил и Войницадо 24:00 часа на 03.11.2020 г.

гр. Видин

Авария на сградно водопроводно отклонение /СВО/ по ул. „Пазарска“ – спиране на водоподаването по ул.“Пазарска“ и  к-с „Ст.Стамболов“ от 11:00 до 14:00 часа.

с. Градец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за първа главна улица на селото от 10:00 до 12:00 часа.

с. Вещица

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 14:00 часа.

с. Извор

Отстраняване на два броя аварии на уличен водопровод Ф150 – спиране на водоподаването за селото до14:00 часа.