Изберете страница

гр. Видин

Отстраняване на авария на уличен водопровод в ж.к. „Химик“ – спиране на водоподаването за ж.к.„Химик“ бл.№ от 1 до 10 и ул. „Стефан Еленков“ до 14:00 часа.

с. Черно поле

Отстраняване на два броя аварии на улични водопроводи Ф 60 и Ф 80 – спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.

с. Иново

Подмяна на спирателен кран /СК/ – нарушено водоподаване за селото до 12:00 часа.