Изберете страница

с. Бела Рада

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 100 – спиране на водоподаването за висока зона на селото от 10:00 до 12:00 часа.

с. Иново

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – частично спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 12:00 часа.

с. Извор

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за селото до 13:00 часа.

гр. Видин

Присъединяване на нов уличен водопровод към водопроводната мрежа – спиране на водоподаването за част от Южна промишлена зона от бившия завод Бдин мебел до Химремонт от 8:00 часа  до 17:00 часа на 10.11.2020 г.