Изберете страница

Уважаеми потребители,

Уведомяваме Ви, че инкасаторите на Дружеството няма да отчитат индивидуалните водомери в имотите на потребителите в гр.Видин до 14.12.2020 година. За да се гарантира точност на задълженията Ви за изразходена вода, можете да декларирате данните за показанията на водомерите си на e-mail : office@vik-vidin.com или във формата за самоотчет на интернет страница, на следните телефони 094 601099, 094 601029 и 094 601162.

В случай, че не го направите, ще Ви бъде начислен служебен разход на база на средния месечен разход на предходните два отчета.