Изберете страница

гр. Видин

Присъединяване на нов уличен водопровод към водопроводната мрежа – спиране на водоподаването за част от Южна промишлена зона от бившия завод Бдин мебел до Химремонт от 8:00 часа до 17:00 часа на 10.11.2020 г.

гр. Видин

 Подмяна на спирателен кран /СК/ в ж.к. „Крум Бъчваров“ – спиране на водоподаването за част от ж.к.“ Крум Бъчваров“ блокове № от 19 до 24  от 10:00 до 13:00 часа.

с. Слана бара

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за селото от 9:30 до 11:00 часа.

с. Подгоре

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 100 – спиране на водоподаването за селото до 13:00 часа.