Изберете страница

гр. Дунавци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за кв. „Видбол“ на града от 9:00 до 13:00 часа.

гр. Дунавци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 60 – спиране на водоподаването за кв. „Видбол“ на града от 14:00 до 16:00 часа.

с. Буковец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 60 – спиране на водоподаването за селото от 9:00 до 14:00 часа.

с. Бранковци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 60 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 13:00 часа.