Изберете страница

гр. Дунавци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за  кв. „Видбол“ на града от 9:30 до 14:00 часа.

с. Драженци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 150 – спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.