Изберете страница

с. Бяла Рада

Отстраняване на два броя  аварии на  спирателни кранове / СК/ – спиране на водоподаването за висока зона  на  селото от 10:00 до 12:00 часа.

с. Мали Дреновец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 90 – спиране на водоподаването за селото    до 14:00 часа.