Изберете страница

гр. Видин

Подмяна на спирателен кран /СК / на ул. „Христо Бовев“ бл.144 апартамента – спиране на водоподаването  за  жил. блок  до 12:00 часа.

с. Гара Орешец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за селото    до 12:00 часа.

с. Пешаково

Подмяна на спирателен кран / СК/   – нарушено водоподаване за  селото  до 11:00 часа.

гр. Дунавци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за  кв. „Видбол“ на града  до 14:00 часа.