Изберете страница

гр. Кула

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 100 – спиране на водоподаването за висока зона на града до 16:00 часа.

с. Макреш

Подмяна на спирателен кран /СК/ – нарушено водоподаване за селото до 12:00 часа.