Изберете страница

гр. Дунавци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – частично спиране на водоподаването за кв. „Видбол“ на града  до 13:00 часа.

гр. Грамада

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 60 – спиране на водоподаването за града до 12:00 часа.

с. Стакевци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 60 – спиране на водоподаването за селото до 12:00 часа.