Изберете страница

Уважаеми потребители,

Във връзка с пандемичната обстановка,  Ви уведомяваме, че инкасаторите на Дружеството няма да отчитат водомерите в имотите на потребителите за срока на епидемиологичната обстановка.

С оглед на това можете да декларирате данните за показанията на водомерите си по един от следните начини:

  • на гише „Информация“ във „В и К – Видин“ ЕООД, като попълните декларация по образец
  • за индивидуалните водомери в етажна собственост, като попълните данните си в предоставените таблици в дните за отчет по график
  • в сайта на ВиК Видин на адрес Самоотчет | ВиК Видин (vik-vidin.com)
  • на еmail: gl.inspektor@vik-vidin.com
  • на следните телефони 094/988053 и 094/601099.

Как можете сами да отчетете водомера си може да видите в https://vik-vidin.com/?page_id=22

В случай че не представите данни за самоотчет, ще Ви бъде начислен служебен разход на база на средния месечен разход на предходните два отчета.

Задълженията се заплащат в касите на Дружеството на ул. „ШИРОКА“ 18 всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа, в касите на Easypay и Български пощи или чрез системите на e-pay.

Предварително Ви благодарим за съдействието и разбирането.