Изберете страница

гр. Кула

Отстраняване на авария на главен водопровод Ф 300 – спиране на водоподаването за ниска зона на града до 15:00 часа.

с. Дружба

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за селото до 13:00 часа.

с. Слана бара

Подмяна на спирателен кран /СК/ – частично спиране на водоподаването за селото до 11:00 часа.