Изберете страница

с. Кутово

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 12:00 часа.

с. Ружинци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за селото до 12:00 часа.

с. Карбинци

Отстраняване на два броя аварии на уличен водопровод Ф 60 – спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.

с. Раяновци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 60 – спиране на водоподаването за селото до 13:00 часа.