Изберете страница

гр. Дунавци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за кв. „Видбол“ на града до 14:00 часа.

с. Кутово

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 100 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 13:00 часа.

с. Дружба

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 60 – спиране на водоподаването за селото от 9:00 до 12:00 часа.

с. Скомля

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.