Изберете страница

гр. Дунавци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за кв. „Видбол“ на града до 13:00 часа.

с. Раяновци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 – частично спиране на водоподаването за селото до 12:00 часа.