Изберете страница

гр. Дунавци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 60 – спиране на водоподаването за кв. „Видбол“ на града до 13:00 часа.

с. Орешец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 12:00 часа.