Изберете страница

гр. Грамада

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за центъра на града до 14:00 часа.

с. Бела Рада

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 100 – частично спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 11:00 часа.