Изберете страница

гр. Дунавци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 60 – спиране на водоподаването за центъра на града до 13:00 часа.

с. Акациево

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 100 – спиране на водоподаването за селото от 11:00 до 13:00 часа.

с. Ружинци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за селото до 12:00 часа.