Изберете страница
Г Р А Ф И К
за пролетната дезинфекция на водоснабдителните групи на  “В и К” ЕООД – Видин за 2021 г.
I.РАЙОН ВИДИН
1. Група СЛАНОТРЪН – ВИДИН   
ПС Сланотрън- КР-1,2,3,410.4.2021
ПС Видин – Кос ШК – 1,2,3,4,5 и ВК Видин-Кос10.4.2021
2. ХИДРОФОРИ – ВИДИН10,11.04.2021
3. Група БУКОВЕЦ          
ПС Буковец и НР Буковец6.4.2021
4. Група БЯЛА РАДА-ПЕШАКОВО-Г.МАРИНОВО-ДРУЖБА 
ПС Вила пчела и НР Бела Рада13.4.2021
НР Бела рада ВЗ и НЗ13.4.2021
НР Пешаково и НР Дружба14.4.2021
5. Група ГРАДЕЦ – ДИНКОВИЦА
НР Градец Динковица10.4.2021
6. Група МАЙОР УЗУНОВО                                                                     
ПС Майор Узуново и НР Майор Узуново11.4.2021
7. Група ГЪМЗОВО – ВИНАРОВО
НР Плакудер11.4.2021
II.РАЙОН БРЕГОВО
1. Група ЯСЕН – ФЛОРЕНТИН
ПС Ясен и НР Флорентин6.4.2021
2. гр. БРЕГОВО
ПС Брегово1, ПС Брегово 3 и ВК Брегово8.4.2021
3. Група НОВО СЕЛО
ПС Ново село и НР Ново село7.4.2021
4. Група КОСОВО – РАКИТНИЦА-ДEЛЕЙНА
ПС Косово 1 и ПС Косово 214,15.04.2021
НР Ракитница14.4.2021
ИР и НР Делейна15.4.2021
5. Група ГЪМЗОВО-ВИНАРОВО
ИР Гъмзово и НР Гъмзово10,11.04.2021
НР Винарово и НР Неговановци10,11.04.2021
НР Калина и НР Тияновци11.4.2021
6. Група ВРЪВ- КУДЕЛИН-БАЛЕЙ
ПС Връв и НР Куделин21.4.2021
III.РАЙОН ДУНАВЦИ
1. Група ДУНАВЦИ – ТЪРНЯНЕ
ПС Дунавци и НР Дунавци6.4.2021
2. Група ИВАНОВЦИ 
ПС Ивановци и НР Ивановци7.4.2021
3. Група ВОДНА – БОЖУРИЦА
ПС Водна 1 и НР Божурица8.4.2021
4. Група ГРАМАДА 
ПС Срацимир и НР Грамада -Тошевци13.4.2021
ПС Водна 213.4.2021
ПС Бояново и НР Грамада14.4.2021
5. Група ТОШЕВЦИ
ПС Тошевци и НР Тошевци15.4.2021
6. Група ДОБРИ ДОЛ -АРЧАР-СЕПТЕМВРИЙЦИ
НР Арчар20.4.2021
НР Септемврийци21.4.2021
7. Група СИНАГОВЦИ
ПС Синаговци и НР Синаговци13.4.2021
8. Група  МИЛЧИНА ЛЪКА
ПС Милчина лъка и НР Милчина лъка20.4.2021
9. Група ЯРЛОВИЦА 
НР Ярловица15.4.2021
9. Група БРАНКОВЦИ
ПС Бранковци и НР Бранковци27.4.2021
10. Група ВЪРТОП – ГАЙТАНЦИ
ПС Въртоп и НР Въртоп28.4.2021
10. Група СРАЦИМИР 
НР Срацимир21.4.2021
13. Група ДЪРЖАНИЦА
ПС Държаница и НР Държаница22.4.2021
13. Група БОТЕВО- СИМЕОНОВО
ПС Ботево и НР Ботево-Симеоново7.4.2021
13. Група МЕДЕШЕВЦИ
ПС Медешевци и НР Медешевци29.4.2021
15. Група ЖЕГЛИЦА 
ПС Жеглица и НР Жеглица21.4.2021
IV.РАЙОН КУЛА
1. Група  КУЛА
ПС Войница 2 и НР Войница13.4.2021
НР Чичил, НР Цар Петрово и НР Тополовец13,14.04.2021
ПС Кула 4, ВК Кула 13,14.04.2021
ВК Бойница и НР Старопатица14.4.2021
2.Група РАБРОВО – КАНИЦ
ПС Раброво и ВК Раброво6.4.2021
3. Група ПОЛЕТКОВЦИ
НР Полетковци15.4.2021
4. Група КОСТА ПЕРЧЕВО
ПС Мехмеда и НР Коста Перчево8.4.2021
5. Група ДОЛНИ БОШНЯК
ПС Долни Бошняк и НР Долни Бошняк20.4.2021
6. Група КАЛЕНИК
ПС Каленик и НР Каленик21.4.2021
7. Група КИРЯЕВО
ПС Киряево и НР Киряево22.4.2021
8.Група ШИШЕНЦИ
ПС Шишенци и ВК Шишенци27.4.2021
9. Група ПЕРИЛОВЕЦ
ПС Периловец и НР Периловец28.4.2021
9. Група БОРИЛОВЕЦ
ПС Бориловец и НР Бориловец29.4.2021
V.РАЙОН ДИМОВО
1. Група БЕЛА – ИЗВОР – М.ДРЕНОВЕЦ
ПС Бела, НР Дълго поле и НР Костичовци6,7.04.2021
НР Извор, НР Лагошевци и ВК Владиченци7,8.04.2021
2. Група БЕЛА-КЛАДОРУБ 
ИР Бела и НР Кладоруб9.4.2021
3. Група БЕЛА – ГРАНИТОВО
ПС Гранитово, НР Гранитово9.4.2021
4. Група БЕЛА- ДИМОВО-МАКРЕШ
ПС Димово 1, НР Димово и НР Острокапци7,8.04.2021
ПС Макреш, НР Макреш и НР Вълчек8,9.04.2021
5. Група РАБИША – РАЯНОВЦИ -ТОЛОВИЦА 
ПС Рабиша, НР Рабиша ИР Магура 14.4.2021
НР Толовица и НР Раяновци15.4.2021
6. Група РАКОВИЦА – ПОДГОРЕ
РВ раковица, НР Раковица и НР Подгоре21,22.04.2021
ПС Раковица и НР Раковица222.4.2021
7. Група ШИШМАНОВО 
ПС Шишманово и НР Шишманово27.4.2021
 VI.РАЙОН БЕЛОГРАДЧИК
1. Група ЧУПРЕНЕ – БЕЛОГРАДЧИК
РВ Чупрене, РВ Репляна, НРЧупрене, НР Върбово13,14.04.2021
НР Белоградчик, НР Пролазница и НР Чифлик14,15.04.2021
2. Група ЧУПРЕНЕ – ДОЛНИ ЛОМ
НР Репляна, НР Долни Лом и НР Средогрив14.4.2021
3. Група СТАКЕВЦИ-БЕЛОГРАДЧИК-ВЕЩИЦА
РВ Стакевци, НР Крачимир, НР Дъбравка и НР Граничак14,15.04.2021
НР Струин дол, НР Вещица, ПС Вещица и НР Ошане14,15.04.2021
4. Група ПРАУЖДА
НР Праужда6.4.2021
5. Група САЛАШ
НР Салаш7.4.2021
6. Група ВЪРБА
ПС Върба и НР Върба8.4.2021
7. Група СТАКЕВЦИ 
НР Стакевци21.4.2021
8. Група ГОРНИ ЛОМ
РВ Горни лом и НР Горни лом22.4.2021
VII.РАЙОН РУЖИНЦИ
1. Група ТЪРГОВИЩЕ – ГАРА ОРЕШЕЦ -РУЖИНЦИ
ПС Търговище, НР Търговище, НР Протопопинци НР Боровица13,14.04.2021
НР Фалковец, НР Върбовчец, НР Гара Орешец1и2, НР Ружинци13,14,15.04.2021
НР Гара Орешец 315.4.2021
2. Група РУЖИНЦИ – ПЛЕШИВЕЦ
ПС Ружинци и НР Плешивец7.4.2021
3. Група ДРАЖИНЦИ – БЕЛО ПОЛЕ 
ПС Дражинци и НР Дражинци6.4.2021
4. Група ЧУПРЕНЕ – ДОЛНИ ЛОМ
НР Гюргич15.4.2021
5. Група БЕЛОТИНЦИ-ЧЕРНО ПОЛЕ
НР Черно поле8.4.2021
6. Група ДРЕНОВЕЦ-ТОПОЛОВЕЦ  
ПС Дреновец и НР Дреновец21.4.2021
     ЗАБЕЛЕЖКА:
“В и К” ЕООД – Видин предупреждава, че водата в периода на профилактика за конкретното населено място няма да е годна за питейни нужди.