Изберете страница

с. Боровица

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за селото до 15:00 часа.

гр. Видин

Отстраняване на авария на уличен водопровод по ул. „Георги Бенковски“ – спиране на водоподаването за участка от пл. „Ташкюприя“ до светофарите на бул. „Панония“ до 15:00 часа.