Изберете страница

гр. Видин

Отстраняване авария на сградно водопроводно отклонение /СВО/ по ул. „ Пазарска“ – спиране на водоподаването за улицата до 14:00 часа.

с. Покрайна

Подмяна на тротоаран спирателен кран /ТСК / – спиране на водоподаването за селото от 13:00 до 14:00 часа.