Изберете страница

гр. Видин

Подмяна на спирателен кран /СК/ по ул. „ Екзарх Йосиф I“ – спиране на водоподаването за района от „Ташкюприя“ до бул. „ Панония“ до 12:00 часа.