Изберете страница

гр. Кула

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 125 – спиране на водоподаването за Висока зона на града до 16:00 часа.

с. Пешаково

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 125 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 14:00 часа.

с. Раяновци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 60 – спиране на водоподаването за селото до 13:00 часа.

с. Черно поле

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.

с. Ружинци

Монтаж на СК по ул.“Хр. Ботев“ – частично спиране на водоподаването за селото от 11:00 до 12:00 часа.