Изберете страница

с. Дружба

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 60 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 13:00 часа.

с. Бяла Рада

Подмяна на 2 бр. спирателни кранове /СК/ – спиране на водоподаването за ниска зона на селото от 10:00 до 13:00 часа.

с. Раковица

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 100 – спиране на водоподаването за селото до 12:00 часа.

с. Бело поле

Поради реконструкция на уличната водопороводна мрежа – спиране на водоподаването за селото до 17:00 часа.

с. Ружинци

Поради подмяна на уличен водопровод по ул. “Христо Ботев“ – спиране водоподаването за улицата на селото от 10:00 часа до приключване на строителните работи.