Изберете страница

гр. Видин

Подмяна на спирателен кран /СК/ по ул. „Любен Каравелов“ – спиране на водоподаването за ж.к. „Крум Бъчваров“, бл. 5, 6, 10 и 13 , ул. „Мизия“ и ул. „ Ильо Войвода“ до 13:00 часа.

гр. Видин

Отстраняване на авария на сградно водопроводно отклонение /СВО/ по ул.“ Александър Стамболийски“ – спиране на водоподаването за  ж.к. „ Васил Левски“, ул. „Средна гора“, ул. „Доспат“ до 15:00 часа.

с. Бяла Рада

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 60 – спиране на водоподаването за ниска зона на селото от 12:00 до 14:00 часа.

с. Вълчек

Отстраняване на два броя аварии на улични водопроводи Ф 150 и Ф 60 – спиране на водоподаването за селото до 15:00 часа.

с. Държаница

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 150 – спиране на водоподаването за селото от 14:00 до 16:00 часа.

с. Ружинци

Поради подмяна на уличен водопровод по ул. “Христо Ботев“ – спиране водоподаването за улицата на селото до приключване на строителните работи.