Изберете страница

07.04.2021 г.

гр. Дунавци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 по ул. „Шипка“ – частично спиране на водоподаването за кв. „Гурково“ до 13:00 часа.

гр. Димово

Подмяна на спирателни кранове /СК/ – спиране на водоподаването за града от 9:00 до 13:00 часа.

с. Майор Узуново

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 13:00 часа.