Изберете страница

гр. Белоградчик

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за ниска зона на града до 12:00 часа.

с. Дружба

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 60 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 13:00 часа.

с. Бояново

 Поради профилактика на ел. мрежата от „ЧЕЗ Разпеделение България“ АД – спиране на водоподаването за селото до 13:00 часа.

гр. Видин

Отстраняване на авария на уличен водопровод по ул. „ Дунавска“ – спиране на водоподаването за улица „ Дунавска“  № 14,16 и 18 от 14:30 до 15:30 часа.