Изберете страница

гр. Видин

Отстраняване авария на сградно водопроводно отклонение /СВО/ по ул. „Дунавска“ – спиране на водоподаването за улицата до 15:00 часа.

с. Градец                          

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за първа главна улица на селото от 10:00 до 13:00 часа.

с. Раяновци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.