Изберете страница

с. Иново

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 12:00 часа.

с. Жеглица

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 60 – спиране на водоподаването за ул.“Първа“ на селото до 13:00 часа.

с. Раяновци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 90 – спиране на водоподаването за селото до 13:00 часа.