Изберете страница

гр. Видин

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф200Е – спиране на водоподаването за кв. „Химик“ бл. 11, 12, 13 и 14 от 09:30 до 14:00 часа.

с. Буковец                        

Отстраняване на авария на СВО – спиране на водоподаването НЗ на селото от 10:00  до 13:00 часа.

с. Дреновец

Отстраняване на авария на уличен  водопровод Ф 90 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 12:00 часа.

с. Карбинци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за селото от 11:00 до 13:00 часа.

с. Макреш

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – частично спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 13:00 часа.