Изберете страница

гр. Дунавци

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за кв.“Видбол“ до 13:00 часа.

с. Буковец                        

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 – спиране на водоподаването за ниска зона на селото до 14:00 часа.