Изберете страница

с. Рела Рада

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 – спиране на водоподаването за висока зона на селото до 12:00 часа.

с. Воднянци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 – спиране на водоподаването за селото до 13:00 часа.

с. Арчар

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 –  спиране на водоподаването за  централната част селото  до 17:00 часа.