Изберете страница

с.Иново

Отстраняване на  авария на уличен водопровод Ф 80 – частично спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 12:00 часа.

с. Градец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – частично спиране на водоподаването за селото от 9:30 до 11:30 часа.

с. Търняне

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за селото до 12:00 часа.

с. Дъбравка

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за селото до 13:00 часа.

с. Извор

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 60 – спиране на водоподаването за селото до 13:00 часа.

с. Боровица

Отстраняване на авария на главен водопровод Ф 250 – спиране на водоподаването за с. Боровица и с. Карбинци до 14:00 часа.